0901325489

Bình lọc nhiều túi hiệu quả

Bình lọc nhiều túi hiệu quả cao, chất liệu inox 304, 316 dùng lọc thực phẩm và dược phẩm

Bình lọc nhiều túi hiệu quả

Bình lọc nhiều túi hiệu quả

Sản phẩm chất lượng cao của Universal Singapore

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu