0901325489

Bình lọc nhiều túi

Bình lọc nhiều túi hiệu quả và chất lượng cao

Bình lọc nhiều túi

Bình lọc nhiều túi hiệu quả và chất lượng cao.

Số lượng túi từ 3 túi đến 18 túi

Công suất lên đến 600 m3/giờ

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu