0901325489

Bình lọc Lõi

Bình lọc inox dùng lõi lọc hai đầu bằng hoặc đầu nhọn.

Bình lọc lõi với số lượng lõi từ 1 đến 100 lõi. Bình inox dùng lõi có các size từ 10 inch đến 40 inch với lõi hai đầu bằng hoặc Oring. Sản phẩm của Universal Singapore chất lượng cao đạt tiêu chuẩn FDA và USP của Mỹ dùng trong ngành thực phẩm và dược phẩm.