0901325489

Tấm thấm dầu công nghiệp

Tấm vải dùng để lau chùi gom dầu tràn trên bề mặt

Chuyên nhập & cung cấp sản phẩm thấm dầu công nghiệp các loại chính hãng có khả năng thu gom dầu tràn hiệu quả tốt