0901325489

Giấy lọc nước

Giấy lọc nước dùng để lọc cặn nước trong dân dụng & công nghiệp

Chuyên nhập & cung cấp giấy lọc cặn các loại tùy nhu cầu cụ thể cần lọc chất lỏng của khách hàng