0901325489

Giấy Lọc 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm 1540-125 Giấy lọc định lượng 540, không tro lọc trung bình 8 micron, đường kính 125mm

Giấy Lọc 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Ứng dụng: dùng lọc cặn hóa chất, lọc cặn và nung để cân, đốt không để lại tro thuộc loại giấy lọc định lượng

Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc định lượng Whatman 1540 - 125

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Đông CHâu phân phối giấy lọc Whatman định lượng toàn quốc giá sỉ

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Phân phối giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman giá sỉ toàn quốc

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Bán giấy lọc PTN Whatman lọc hóa chất giá sỉ toàn quốc

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu