0901325489

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 110 mm, dùng lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Whatman 1005-110 phòng thí nghiệm

Lọc chậm, 2,5 micron, dùng lọc định tính

Đường kính 110mm

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc giấy lọc Whatman 1005-110 và các loại giấy lọc Whatman phòng thí nghiệm khác

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Whatman 1005-110 lọc cặn hóa chất

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Đại lý phân phối giá sỉ giấy lọc Whatman 1005-110

 

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Whatman định tính đường kính 110mm

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm Whatman

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu