0901325489

Công dụng của bình lọc lõi trong sản xuất

Bình lọc lõi bằng inox chịu áp lực cao với lưu lượng lớn được dùng nhiều trong sản xuất.

Bình lọc 1 lõi với lưu lượng nhỏ phù hợp trong gia đình. Trong sản xuất công nghiệp, để đáp ứng lưu lượng từ vài chục đến hàng trăm mét khối, người ta dùng bình lọc Inox nhiều lõi chịu áp lực cao.