0901325489

Bình lọc túi

Bình lọc túi có nhiều loại: bình lọc 1 túi, bình lọc 2 túi, bình lọc 3 túi đến 18 túi.

Bình lọc túi có nhiều size khác nhau. Thông dụng nhất là bình lọc túi size 1 và Bình lọc túi size 2 từ 1 đến 18 túi với lưu lượng lên đến 600m3/giờ dùng trong công nghiệp sản xuất quy mô lớn. Bình lọc của Universal Singapore chất lượng cao đạt tiêu chuẩn FDA dùng trong sản xuất thực phẩm và tiêu chuẩn USP trong ngành dược phẩm của Mỹ.