0901325489

Giấy Lọc Whatman 1440-110 Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm

Giấy Lọc Whatman 1440-110 Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm Là loại giấy lọc định lượng trung bình, độ lọc 8 micron

Giấy Lọc Whatman 1440-110 Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 110 mm

Quy cách đóng gói 100 miếng/ hộp

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc whatman, giáy lọc phòng thí nghiệm, giấy lọc cặn hóa chất giá sỉ, giao hàng toàn quốc

02862702791, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc cặn hóa chất whatman 1440-110mm

 

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Đông CHâu cung cấp giá sỉ giấy lọc PTN, Giấy lọc hóa chât, GIấy lọc Whatman

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Đại lý cung cấp giá sỉ giấy lọc whatman, giấy lọc hóa chất, giấy lọc định lượng

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu