0901325489

Bình lọc túi bằng nhựa

Bình lọc túi bằng nhựa phù hợp để lọc nước mắm, lọc nước biển , lọc hóa chất ăn mòn, có tính axit...

Bình lọc túi bằng nhựa

Bình lọc túi bằng nhựa

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu