0901325489

Vỏ lọc Inox nhiều túi

Vỏ lọc Inox nhiều túi, đáp ứng nhu cầu lọc công suất lớn

Vỏ lọc Inox nhiều túi

Vỏ lọc Inox nhiều túi, đáp ứng nhu cầu lọc công suất lớn. 

Sản phẩm chất lượng, lọc hiệu quả và an toàn

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu