0901325489

Vỏ lọc inox 1 túi size 1

Vỏ lọc inox 1 túi size 1 dùng túi 180 x 430mm

Vỏ lọc inox 1 túi size 1

Vỏ lọc inox 1 túi size 1 dùng túi 180 x 430mm, nhỏ gọn

Lưu lượng đạt 20 - 25m3/giờ

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu