0901325489

Bình lọc túi tiêu chuẩn USP

Bình lọc túi tiêu chuẩn USP của Mỹ dùng trong ngành dược phẩm như lọc thuốc nước, lọc vacxin, lọc Vitamin, lọc thực phẩm chức năng, lọc thuốc Đông dược

Bình lọc túi tiêu chuẩn USP

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu