0901325489

Ống Lọc Khe Inox Đường Kính 49mm X Khe 0.3mm X Dài 1m DOE

Ống lọc khe inox đường kính 49mm x khe 0.3mm x dài 1m, DOE thường sử dụng trong lọc nước giếng khoan

Ống Lọc Khe Inox Đường Kính 49mm X Khe 0.3mm X Dài 1m DOE

Ống lọc khe inox đường kính 49mm x khe 0.3mm x dài 1m, DOE là lựa chọn tốt hơn cho giếng khoan. 

Ống lọc khe inox đường kính 49mm x khe 0.3mm x dài 1m, DOE được chế tạo ở dạng ống với các khe liên tục làm bằng dây hình chữ  V cho phép nhiều nước hơn đi vào trong ống. Mục đích của nó là để cải thiện hiệu suất bơm bằng cách  tối đa hóa tốc độ dòng chảy vào giếng.

Ống lọc khe inox đường kính 49mm x khe 0.3mm x dài 1m, DOE lợi thế, không làm tắc nghẽn, các khe liên tục.

Ống Lọc Khe Inox Đường Kính 49mm X Khe 0.3mm X Dài 1m DOE

Ống Lọc Khe Inox Đường Kính 49mm X Khe 0.3mm X Dài 1m DOE

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu