0901325489

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh kích thước cắt theo yêu cầu, dùng lọc keo, lọc sơn, lọc cặn nước, hóa chất

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Dạng miếng hình tròn, không bọc viền, đường kính 55mm

Loại lưới inox 304, 120 mesh tương ứng 125 micron

Đông Châu nhận dập, gia công theo yêu cầu cho các loại lươi inox mesh khác nhau

02862702191, lienhe@dongchau.net

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu