0901325489

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch Giải pháp để loại bỏ màu, mùi tanh, hôi và ion kim loại nặng trong nước

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Ứng dụng: Hấp thụ màu, mùi hữu cơ, ion kim loại trong nước

Cấu tạo: Than dạng hạt chứa trong vỏ nhựa

Nguyên tắc hoạt động: Nước đi từ trên xuống

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Lõi Than Hoạt Tính UDF Dạng Hạt Vỏ Nhựa 20 Inch

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu