0901325489

Lõi Lọc Than Maxtec 10 Inch

Lõi lọc than Maxtec 10 inch lớp vật liệu xenluloza ngâm tẩm là lớp quan trọng nhất của hộp lọc carbon, bao gồm bột than hoạt tính chất lượng cao, cung cấp lọc và lọc hiệu quả cao.

Lõi Lọc Than Maxtec 10 Inch

Lõi lọc than Maxtec 10 inch là một giải pháp kinh tế để lọc ra các hạt trầm tích và loại bỏ hương vị khó chịu và mùi hôi trong nước.

Lõi lọc than Maxtec 10 inch là một lõi lọc nhiều lớp, có thể đảm bảo hiệu quả lọc cao và tuổi thọ lâu dài.

Lớp bên trong là vải không dệt, có thể ngăn chặn sự rò rỉ carbon.

Lõi lọc than Maxtec 10 inch lưới vuông Polyurethane là bao gồm các loại vải không dệt để duy trì cường độ nén cao.

Lõi lọc than Maxtec 10 inch lớp vật liệu xenluloza ngâm tẩm là lớp quan trọng nhất của hộp lọc carbon, bao gồm bột than hoạt tính chất lượng cao, cung cấp lọc và lọc hiệu quả cao.

Lưới ngoài polyethylene là đủ mạnh để đảm bảo tính toàn vẹn và độ chắc của lõi lọc carbon.

Lõi Lọc Than Maxtec 10 Inch

Lõi Lọc Than Maxtec 10 Inch

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu