0901325489

Lõi Lọc Nén 5 Micron 10 Inch Purerite

Lõi lọc nén 5 micron 10 inch Purerite sử dụng lọc trong ngành nước giải khát và thực phẩm bao gồm: nước sản xuất thực phẩm, lọc nước mắm

Lõi Lọc Nén 5 Micron 10 Inch Purerite

Lõi lọc nén 5 micron 10 inch Purerite sử dụng lọc trong ngành nước giải khát và thực phẩm bao gồm: nước sản xuất thực phẩm, lọc nước mắm, nước tương, nước rửa thực phẩm, nước ngọt, nước ép trái cây, lọc nước, lọc rượu, lọc sữa, lọc bia, lọc rượu vang lọc mật ong….

Lõi Lọc Nén 5 Micron 10 Inch Purerite

Lõi Lọc Nén 5 Micron 10 Inch Purerite

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu