0901325489

Hệ thống bình lọc túi song song

Hệ thống bình lọc túi song song

Hệ thống bình lọc túi song song

Hệ thống bình lọc túi song song giúp quá trình lọc được liên tục

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner hỗ trợ sản phẩm công ty môi trường đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn dùng lõi đông châu

bình lọc chất lỏng công nghiệp dùng túi đông châu